Monday, May 21, 2012

Konvensyen Kaunseling

Konvensyen Kaunseling PERKAMA International Ke18
'Kaunseling Berkualiti Ke arah Kehidupan Berkualiti'
anjuran PERKAMA International
19 - 21 Jun 2012


di Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), Cawangan Sabah

KELOMPOK SASARAN
i.   Pendidik kaunselor institusi pengajian tinggi awam dan swasta
ii.  Kaunselor di agensi kerajaan, sektor swasta dan organisasi bukan kerajaan
iii. Pelajar kaunseling
iv. Pengamal kaunseling persendirian
v.  Lain-lain individu yang berminat

Yuran:
Ahli PERKAMA International: RM500
Bukan Ahli PERKAMA International: RM700
Pelajar: RM300 (Mesti kemukakan bukti tentang status pelajar)

Untuk Borang Pendaftaran dan maklumat lanjut, sila emel perkamaconvention@gmail.com atau Pejabat  PERKAMA International, Tel : 03 87340735

Facebook: www.facebook.com/people/Persatuan-Kaunseling-Malaysia